Köpvillkor

Leverans
Vi har gratis frakt inom Sverige på alla cyklar. Leveranstiden är 2-8 dagar, beroende på om vi har det i lager eller inte. Och vi har gratis frakt inom Sverige för alla beställningar över 800 SEK.

Ångerrätt
Om du av någon anledning vill ångra ditt köp, har du som kund 30 dagar på dig att skicka tillbaka dina varor.  Du betalar returfrakten till Buzzin Bikes. Cyklarna får inte ha använts utomhus. Lättast är det om du kontaktar oss så hjälper vi er vid retur. Varorna ska returneras hela och rena i samma förpackningsmaterial som de kom i och ska ha skickats tillbaka inom 30 dagar efter att du mottagit varan.

Garanti
Enligt Europeisk konsumenträtt i Sverige har alla varor 3 års garanti. Inom denna period har du rätt att returnera varan med gratis frakt om det handlar om ett tillverkningsfel.

Reklamation
Vill du reklamera en vara för tillverkningsfel, kontakta oss så hjälper vi er. Är paketet skadat när det kommer till dig, öppna det och titta så att allt är intakt. Gör en skadeanmälan direkt till chauffören om varan är skadad.

Betalning
I webbshopen använder vi Klarna för säker och smidig betalning. Det finns flera alternativ för hur du kan betala med dem.

Support 
Om du behöver hjälp med teknik efter köpet finns vi här för dig.

Priser
Alla priser i webbshopen är inklusive moms.

Ej uthämtade paket
Om du inte skulle hämta ut ditt paket vid leverans så att det returneras till oss, tar vi betalt för frakten tur och retur.

Behandling av personuppgifter
Hos oss på Buzzin Bikes är det viktigt för oss att du känner dig säker med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi lämnar dem aldrig till tredje part och vi medverkar ej till att skicka sk SPAM. Som kund till Buzzin Bikes kan ni få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation ni initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation. För mer information läs vår integritetspolicy här.

Besöksadress
Bra Saker, Kungsgatan 10, 545 30 Töreboda

Telefonnummer
0735 – 01 00 90

Organisationsnummer
6711289535

VAT-nummer
SE671128953501

Terms
Delivery
We have free shipping on all bikes within Sweden. Delivery time is 2-8 days, depending on whether we have it in stock or not. And we have free shipping within Sweden for all orders over 800 SEK.

Return Policy
If for some reason you want to regret your purchase, you as a customer have 30 days to return your goods. You pay the return shipping to Buzzin Bikes. The bicycles must not have been used outdoors. The easiest way is if you contact us and we will help you with your return. The goods must be returned whole and clean in the same packaging material as they came in and must have been returned within 30 days after you received the goods.

Guarantee
According to European Consumer Rights in Sweden, all goods have a 3-year warranty. Within this period you have the right to return the goods with free shipping if it is a manufacturing defect.

Complaint
If you want to advertise a product for manufacturing errors, please contact us and we will help you. Is the package damaged when it comes to you, open it and look so that everything is intact. Make a claim for damage directly to the driver if the item is damaged.

Payment
In the webshop we use Klarna for secure and smooth payment. There are several options for how to pay with them.

Support
If you need help with technology after the purchase, we are here for you.

Prices
All prices in the webshop are inclusive of VAT.

Unpacked packages
If you do not pick up your parcel at delivery so that it is returned to us, we will charge for the freight return.

Processing of personal data
With us at Buzzin Bikes, it is important for us that you feel safe with how we treat your personal data. We never leave them to third parties and we do not contribute to sending so-called SPAM. As a customer of Buzzin Bikes, you can receive e-mail regarding your orders, payment or other communications you initiated, as well as information, newsletters or offers regarding our customer relationship. For more information, read our privacy policy here.

Besöksadress
Bra Saker, Kungsgatan 10, 545 30 Töreboda

Telefonnummer
0735 – 01 00 90

Company Registration Number
6711289535

VAT number
SE671128953501